Στις 18 Απριλίου η ετήσια γενική συνέλευση της ΕΠΣ Άρτας

0
236

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΣ Άρτας:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

Αριθ. πρωτ:108                                                                                           Αρτα 02-03-2022

Προς:

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στις 18 Απριλίου 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί στο Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γηπέδου ΕΠΣ Άρτας (Κεραμάτες Άρτας), Τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Σωματείων μελών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας με τα εξής Θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2.ορισμός ενός (1) μέλους της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.

3.έκθεση διοικητικού απολογισμού

4.έγκριση διοικητικού απολογισμού

5.έκθεση οικονομικού απολογισμού

6.έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

7.έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2021

8.έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022.

9.Γενική Τροποποίηση του καταστατικού και εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων, 1,4,21,22,29,30,31,32,54 και 55,των παραρτημάτων Α’ και Β’ του καταστατικού, καθώς και όποιων άλλων διατάξεων προκύψουν από την διαδικασία.

10.Διαγραφή σωματείων

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 19.00, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ.Γραμματέας

Αθ.Τρομπούκης                                 Χρ. Γαλήνας