Λογαριασμοί ρεύματος: Οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν – “Τσουνάμι” αιτημάτων για διακανονισμό

0
210
Ôï êåíôñéêü êáôÜóôçìá ôçò ÄÅÇ óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ÐÝìðôç 5 Áõãïýóôïõ 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Δημιουργείται μια νέα γενιά ανεξόφλητων ποσών προς τις ηλεκτρικές εταιρείες. Αυξανόμενη είναι και η μεταπήδηση από πάροχο σε πάροχο προς αναζήτηση της καλύτερης τιμής.

Περισσότερα στο 7meres.gr