Κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου στην περιοχή Σεισμοπλήκτων- Νεοχωρόπουλου

0
357

Την σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου στην περιοχή Σεισμοπλήκτων- Νεοχωρόπουλου με προυπολογισμό 330 χιλιάδες ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.


Η μελέτη αφορά στη μετατροπή του γηπέδου Σεισμοπλήκτων και του γηπέδου Νεοχωρόπουλου από χώμα σε χόρτο.


Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
• Αφαίρεση του επιφανειακού χώματος
• Προμήθεια και διάστρωση άμμου ποταμού κατάλληλων προδιαγραφών για την ανάπτυξη χλοοταπήτων
• Προμήθεια και διάστρωση κηποχώματος κατάλληλου για εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
• Διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή του επιφανειακού νερού (0,3-0,8%).
• Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου
• Κατασκευή περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων
• Κατασκευή συστήματος άρδευσης
• Εγκατάσταση νέου αντλιοστασίου και υπέργειων πλαστικών δεξαμενών
• Προμήθεια και διάστρωση χλοοτάπητα με σπορά.
• Γραμμογράφηση γηπέδων ποδοσφαίρου
• Τοποθέτηση γκολ ποστ.