Καραϊσκάκης Άρτας: Εξώδικο για την επικύρωση της βαθμολογίας

0
589

Εξώδικη διαμαρτυρία για την επικύρωση της βαθμολογίας για τις θέσεις 9-12 εξέδωσε ο Καραϊσκάκης Άρτας. Μετά την ένσταση που απορρίφθηκε, οι Αρτινοί κάνουν εκ νέου κίνηση εις βάρος της Δόξας Δράμας.

Η ομάδα της Άρτας πριν την αναλυτική επιστολή αναφέρει περιληπτικά το σκεπτικό και το “ζουμί” του … εξώδικου.

Η ανακοίνωση:

“Την 16/1/2021 εκκίνησε το πρωτάθλημα της SL2. Όλες οι ομάδες πέρασαν από την διαδικασία της έκδοσης πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Οι 11 από τις 12 έλαβαν το απαραίτητο πιστοποιητικό εκτός από την ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017, της οποίας ο φάκελος απορρίφθηκε δύο φορές. Κατόπιν τούτου, η Δόξα Δράμας προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία ναι μεν της δόθηκε το δικαίωμα να συμμετέχει στο πρωτάθλημα, όμως τονίζεται ρητά στην εν λόγω απόφαση ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα από τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα προτού κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκηθεί.

Ως εκ των άνω, προτού να εκδοθεί η οριστική απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, θα ήταν άτοπο η Διοίκηση της SUPER LEAGUE 2 μετά του Προέδρου της να προβεί στην επικύρωση της βαθμολογίας που αφορά τις θέσεις 9-12. Η εκδίκαση της προαναφερόμενης αίτησης ακυρώσεως της ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 έλαβε χώρα την 20/5/2021 και έκτοτε αναμένουμε με μεγάλη αγωνία το αποτέλεσμά της, καθώς αν το αποτέλεσμα δικαιώνει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και απορρίψει τους ισχυρισμούς της ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ, τότε η ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ θα πρέπει να υποβιβαστεί. Αντίθετα, αν η απόφαση δικαιώνει τους ισχυρισμούς της ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ, τότε αυτή θα παραμείνει στην κατηγορία και θα επικυρωθεί η βαθμολογία.

Σημειωτέον ότι η ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ όφειλε να κοινοποιήσει την ημερομηνία εκδίκασης προς όλες τις ενδιαφερόμενες ΠΑΕ που πιθανόν να έχουν έννομο συμφέρον, κάτι που απέφυγε να πράξει. Κάθε ενδιαφερόμενη ΠΑΕ θα μπορούσε να ασκήσει παρέμβαση κατά της ανωτέρω ΠΑΕ κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ, έχουσα έννομο συμφέρον, μέσω του νομικού της τμήματος με επικεφαλής τον Δημήτρη Νικολαΐδη, επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και επέδωσε μέσω δικαστικού επιμελητή την εξώδικο δήλωση που επισυνάπτεται κατωτέρω, μπλοκάροντας με αυτόν τον τρόπο την μερική επικύρωση της βαθμολογίας που αφορά τις θέσεις 9-12, αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις κινήσεις τόσο της Διοίκησης της SUPER LEAGUE 2, όσο και την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας μας ότι θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την διαφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων της. 

Αναλυτικά το εξώδικο:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Της Ποδοσφαιρικής Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ» , Α.Φ.Μ. 997139069, που εδρεύει στην Άρτα  επί της οδού Νικολάου Σιμεντζή και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Καγιούλη Νικόλαο του Γεωργίου.

ΠΡΟΣ

Το Ν.Π.Ι.Δ.  με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α2 και Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SUPER  LEUGUE 2 FOOTBALL LEAGUE» , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

1. Τη Ποδοσφαιρική Ανώνυμη  Εταιρείας με την επωνυμία « Γυμναστικό Σύλλογος Δράμας Η ΔΟΞΑ 2017 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ Δ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017» που εδρεύει στη Δράμα , όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Στον κ.  Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

3. ΑΣΠΕ SUPER LEAGE 1 

4.Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία –ΕΠΟ 

5. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

***********

Την 16η Ιανουαρίου 2021 , εκκίνησε η διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων για το πρωτάθλημα της Superleague 2 περιόδου 2020-2021.

Ως εκ τούτου, πριν την έναρξη της εν λόγω αγωνιστικής περιόδου  άπασες οι συμμετέχουσες ομάδες όφειλαν  να προσκομίσουν στην οικεία διοργανώτρια αρχή το πιστοποιητικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του  Νόμου 2725/1999. Η προσκόμιση του προαναφερόμενου πιστοποιητικού  συνιστά απαρέγκλιτη και αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση της συμμετοχής των ομάδων σε έκαστη αγωνιστική περίοδο. Τα παραπάνω ρητά προβλέπει η διάταξη της  παραγράφου  3 του άρθρου 77Α του Νόμου 2725/1999.

Πλην όμως , σε φανερή αντίθεση με τους θεσμοθετημένους κανονισμούς και το Νόμο , η μετέχουσα στο Πρωτάθλημα της Superleague 2 περιόδου 2020-2021 ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Γυμναστικό Σύλλογος Δράμας Η ΔΟΞΑ 2017 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ Δ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017» , αν και δεν της είχε χορηγηθεί, νομίμως δια αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού το σχετικό πιστοποιητικό , συμμετείχε από την τέταρτη αγωνιστική , ήτοι την 27/01/2021.

Συγκεκριμένα , όπως προκύπτει και αποδεικνύεται από το με χρονολογία 11.11.2020 απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού , η τελευταία συνεδρίασε κατά την παραπάνω ημερομηνία με θέμα ημερήσιας διάταξης την επανεξέταση του φακέλου της Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 , για την χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού κατά το άρθρο 77Α παρ. 3 του Ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3057/2002. 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο τούτο , ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού , προέβη όχι άπαξ αλλά δύο φορές , σε έλεγχο του φακέλου της συγκεκριμένης ομάδας και κατέληξε στην ίδια ακριβώς κατά περιεχόμενο  απόφαση της , η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής ήτοι:

‘’Με την με χρονολογία   21.10.2020 απόφαση της η Επιτροπή δεν χορήγησε το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α  παρ. 3 του Νόμου 2725/1999 στην Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 , με το σκεπτικό το οποίο αναλύεται διεξοδικότερα στην παραπάνω απόφαση , ότι πραγματικός ιδιοκτήτης της ΠΑΕ , ο οποίος την χρηματοδοτεί και εν τοις πράγμασι ασκεί διοίκηση  είναι ο Απόστολος Πετράκης παρόλου που εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999 , όπως αυτό ισχύει εξαιτίας του Ποινικού του Μητρώου. 

Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφαση αυτής (21.10.2020) και παρά το γεγονός ότι ο Απόστολος Πετράκης δήλωσε ότι παραιτείται και αποχωρεί από την ομάδα , την οποία βεβαία παραίτηση , έστω τυπικά , η ΠΑΕ δεν έχει κάνει δεκτή , εν τούτοις μέχρι σήμερα (11.11.2020) , από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η αποχώρηση του προαναφερθέντα από τα δρώμενα της ΠΑΕ , τη διοίκηση της , την καθοδήγηση και εκπροσώπηση της ως πραγματικός ιδιοκτήτης.

Αντιθέτως η ηγετική παρουσία του , η εμφανής εκπροσώπηση της ΠΑΕ , η ενεργός συμμετοχή του ως πραγματικού ιδιοκτήτη είναι χαρακτηριστική , όπως επί παραδείγμασι εκφράζεται στην από 09.11.2020 ανάρτηση του στα Social Media με δηλώσεις ‘’Επιστροφή στην  κανονικότητα τώρα με έναρξη την Κυριακή του πρωταθλήματος αλλιώς οι ομάδες και η Σουπερ Λιγκ 2 βάζουν λουκέτο’’ ‘’Ή πρωτάθλημα ή καταστροφή. Εννιά μήνες που η πολιτεία δεν δείχνει κανένα σεβασμό στη Σούπερ Λιγκ 2. Εννιά μήνες που τα έξοδα τρέχουν. Παράβολα, ΕΠΟ,Σούπερ Λιγκ , ΙΚΑ, Εφορία , μισθοί , ενοίκια , φαγητά , αθλητικό υλικό κλπ. Η επιστροφή στην κανονικότητα τώρα , με την έναρξη την Κυριακή του πρωταθλήματος. Η αλλιώς οι ομάδες της Σούπερ Λιγκ 2 βάζουν λουκέτο. Οι ομάδες έδειξαν έμπρακτα ότι θέλουν να παίξουν και δέχτηκαν να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο της  Σούπερ Λίγκ 1. Με κόστος στην καλύτερη 15.000 το μήνα. Γι’ αυτό κύριοι άλλες δικαιολογίες δεν υπάρχουν ή πρωτάθλημα τώρα ή οι ομάδες θα καταθέσουν δελτία και σφραγίδες. Η απόφαση δική σας.’’

Δηλώσεις που προσιδιάζουν απόλυτα σε πρόεδρο και χρηματοδότη ΠΑΕ , στοιχείο που αποδεικνύει με βεβαιότητα , σε συνδυασμό με όσα εκτίθενται στην από 21.10.2020 απόφαση της Επιτροπής , ότι η ανάληψη της Προεδρίας από τον Ηλία Χατζηελευθερίου είναι προδήλως εικονική.

Εκτός του παραπάνω στοιχείου τονίζεται συμπληρωματικά το γεγονός ότι παρά το ότι εφέρετο ότι παραιτήθηκε και φυσιολογικά θα αποχωρούσε από τη Δράμα  όντας οικογενειάρχης και κάτοικος Ρεθύμνου , όταν ζητήθηκε από την Επιτροπή , μετά το αίτημα της ΠΑΕ για επανεξέταση , υπεύθυνη δήλωση του για το ότι ουδεμία σχέση έχει πλέον με την ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 , το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώθηκε από αρμόδια Υπηρεσία της Δράμας . Στοιχείο που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ουδέποτε εγκατέλειψε την πόλη και την ανάμειξη στην διοίκηση της ΠΑΕ.

Συνεπώς , εξακολουθεί να είναι βάσιμη η άποψη της Επιτροπής ότι ο ίδιος ο Απόστολος Πετράκης είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΠΑΕ , την χρηματοδοτεί και επί της ουσίας και εν τοις πράγμασι ασκεί τη διοίκηση της ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 , παρόλου που εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 , όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το κώλυμα δε αυτό (ποινικό μητρώο) δεν δύναται να παρακάμψει η Επιτροπή.

Επομένως , σύμφωνα με τα ανωτέρω , η Επιτροπή εμμένει στην από 21.10.2020 απόφαση της και κρίνει ομόφωνα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού του άρθρου 77Α  παρ. 3 του Νόμου 2725/1999 στην ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017.»

Εξάλλου , η ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ , μη αποδεχόμενη ,την  παραπάνω  ορθή  κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής , απόφαση της Επιτροπής προσέφυγε δικαστικά ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων , προκειμένου να της επιτραπεί η συμμετοχή στο πρωτάθλημα.   Ειδικότερα, κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την με αριθμό ΑΝ570/10.12.2020 αίτηση αναστολής και συγχρόνως την με αριθμό ΑΚ 1846/2020 αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ακολούθως , δυνάμει της με χρονολογία 21.1.2021 προσωρινή Διαταγή της Προέδρου του Θ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επετράπη στην ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ , η συμμετοχή της στους αγώνες μέχρι την έκδοση απόφασης επί της με αριθμό ΑΝ 570/10.12.2020. Επί της τελευταίας , εκδόθηκε την 11.02.2021 η υπ’ αριθμό 56/2021 απόφαση του Θ’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή  εκτιμάται  ότι , επειδή θα προκύψουν σαφώς μεγαλύτερα προβλήματα στην περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση αναστολής και γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης από αυτά που θα ανακύψουν εάν γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής και απορριφθεί η αίτηση ακύρωσης , διατάσσει ως κατάλληλο μέτρο τη συμμετοχή της ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στο πρωτάθλημα.

ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ,το Δικάσαν Δικαστήριο, εύλογα και ορθώς εκτιμώντας προς αντιστάθμιση των συμφερόντων των συμμετεχόντων , αποφαίνεται ρητά ότι  ’’ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΑ , ΟΜΩΣ , Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (άνοδο στην superleague 1 κλπ) , ΠΡΟΤΟΥ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΣΕΙ»

Η με αριθμό 56/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών , σε εκτέλεση της οποίας , επετράπη η συμμετοχή της  ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στο πρωτάθλημα παραμένει σαφής και ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται ως προς το σημείο τούτο ,ΉΤΟΙ  ότι δεν δύναται να επικυρωθεί καμία βαθμολογία και να κριθεί το όποιο αποτέλεσμα και κατάταξη σε θέσεις των ομάδων , προτού εκδοθεί απόφαση επί  της με αριθμό κατάθεσης ΑΚ 1846/2020 αίτησης ακύρωσης που συζητήθηκε  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 20/05/2021. 

Άλλωστε , αντίθετη ερμηνεία θα ερχόταν σε σύγκρουση τόσο με τον ίδιο το Νόμο όσο και με τη ratio του Νομοθέτη. Η συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας στους αγώνες της superleague 2 ήταν αποτέλεσμα απόφασης προσωρινής δικαστικής προστασίας. Κατ’ εφαρμογή και ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων των ασφαλιστικών μέτρων , όπως και στην προκειμένη περίπτωση , αυτά διατάσσονται  προς εξασφάλιση ή προσωρινή ρύθμιση του ασφαλιστέου δικαιώματος ,και προς αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης. Δεν πρέπει όμως να δημιουργούν αμετάκλητες καταστάσεις , που δεν μπορούν να ανατραπούν όταν διαγνωστεί το δικαίωμα στην κύρια δίκη. Σκοπός της λήψης ασφαλιστικών μέτρων ήτο η προσωρινή προστασία του δικαιώματος και σε καμία απολύτως περίπτωση η ικανοποίηση αυτού.

Συνάγεται ανενδοίαστα εκ των ανωτέρω , ότι η οποιαδήποτε επικύρωση της βαθμολογίας των play out , του πρωταθλήματος της superleague 2, κατ΄ ελάχιστον των θέσεων 7-12  παραμένει ενέργεια πρωτίστως παράνομη διότι παραβιάζεται περίτρανα  η  ως άνω αναφερόμενη δικαστική απόφαση. 

Εξάλλου , η επικύρωση  των αποτελεσμάτων, ενώ  είναι μετέωρη η κρίση ως προς τη νομιμότητα ή μη της συμμετοχή μιας ομάδας στο πρωτάθλημα , δημιουργεί εντυπώσεις έλλειψης αθλητικής διαφάνειας και ακεραιότητας των φορέων του αθλητισμού. Πόσο μάλλον δε , εάν λάβουμε υπόψιν  ότι από την ευδοκίμηση ή μη αυτής θα κριθεί η θέση  τόσο ημών όσο και άλλων ομάδων στην superleague 2.   

Εν αντιθέσει, όσοι δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του αθλητισμού και  δη του επαγγελματικού αθλητισμού , οφείλουμε να απέχουμε από τέτοιου είδους πρακτικές και συμπεριφορές , που προσβάλλουν το αθλητικό ιδεώδες .

Επειδή , το άρθρο 77   του Νόμου 2725/1999 ορίζει ότι ‘’Συνιστάται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή) η οποία έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, καθώς κάθε άλλη που θα της αναθέσει ο Υπουργός Πολιτισμού με αποφασή του.’’ Πλέον η διάταξη  του άρθρου 77 Α , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 24 του Νόμου 3057/2002 πορβλέπει ότι 

1. Η επιτροπή, εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει τις εξής αρμοδιότητες

α) Ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετιζόμενο καθ` oιονδήποτε τρόπο μαζί τους πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεση του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

β) Διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους και ιδιαίτερα προς τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια.

 γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται.

δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα καθ` οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενα μ` αυτό και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτής.

ε) Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

 στ) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρxές

ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.

η) Εκδίδει Οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος

θ) Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στα θέματα με τα οποία ασχολείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή από αίτημα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών συνδέσμων.

 ι) Συντάσσει το Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στην οποία επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Υπουργό Πολιτισμού και κοινοποιείται στον Υπουργό Ανόπτυξης. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.

«3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, δεν χορηγεί το ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ` υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής.

Περαιτέρω , στο άρθρο 3 του ίδιο νόμου πρβλέπεται ότι  ‘’Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί

 1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

 α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

 β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

 δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

 2. Τα κωλύματα της περ. β` της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί.

Επειδή ,  στερηθήκαμε το δικαίωμα μας περί δικαστικής προστασίας , όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 του Συντάγματος και  στο άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τούτο διότι , δεν λάβαμε γνώση εγκαίρως και δεν μας γνωστοποιήθηκε με οιονδήποτε τρόπο η εκκρεμής αίτηση ακυρώσεως, προκειμένου να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προς υποστήριξη των απόψεων μας. Συγκεκριμένα , να ασκήσουμε την προβλεπόμενη εκ του νόμου πρόσθετη παρέμβαση , ως έχουμε έννομο συμφέρον προς τούτο. 

Επειδή , εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι εάν η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών , απορρίψει τους ισχυρισμούς της ΠΑΕ ΔΟΞΑΣ ΔΡΑΜΑΣ και επικυρώσει τις αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού , οι συνέπειες της απόφασης αυτής θα  βαρύνουν τόσο την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 όσο και  την επόμενη αγωνιστική περίοδο ήτοι 2021-2022. Από την βαθμολογία , όπως θα διαμορφωθεί σε περίπτωση που κριθεί παράνομη η συμμετοχή της ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ , θα κριθεί τόσο ο υποβιβασμός της τελευταίας σε κατώτερη κατηγορία όσο και η παραμονή ημών στην superleague 2.

Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω , διαμαρτυρόμεθα εντονότατα και σας καλούμε προς αποκατάσταση της ισορροπίας ,που έχει διαταραχθεί λόγω της ανακύψασας κατάστασης και συμπεριφορών και προς κατοχύρωση και αποκατάσταση των θιγέντων δικαιωμάτων και συμφερόντων , να μην προβείτε σε επικύρωση των αποτελεσμάτων της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021  superleague 2 , μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της με αριθμό ΑΚ 1846/2020  αίτησης ακύρωσης.

 Σε διαφορετική περίπτωση , όπου επικυρωθεί το αποτέλεσμα  και εκδοθεί μεταγενέστερα  απορριπτική , με πιθανότητα προσεγγίζουσα τη βεβαιότητα , απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης , θα έχουμε υποστεί ανεπανόρθωτη και υπέρμετρη βλάβη. 

Επειδή , σας κοινοποιούμε με την παρούσα , προς απόδειξη των ισχυρισμών μας την με αριθμό 56/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Επειδή , σε κάθε περίπτωση είμαστε αντίθετοι για τους ως άνω βάσιμους ,ουσιαστικούς και νομικούς , λόγους στην επικύρωση της βαθμολογίας άλλως και όλως επικουρικώς όσον αφορά τις θέσεις 7-12.

Επειδή , επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματος μας προς διασφάλιση των συμφερόντων και προς αποκατάσταση της ζημίας που θα υποστούμε  συνεπεία της  παράνομης , άδικης και υπαίτιας συμπεριφορά σας στην περίπτωση που τυχόν επικυρωθεί το αποτελέσμα κατά τον παρόντα χρόνο πριν την έκδοση απόφασης επί της αναφερόμενης ανωτέρω αίτησης ακυρώσεως της ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ.  

Για τους λόγους αυτούς

Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας

Σας καλούμε να μην προβείτε σε  επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2 για την περίοδο 2020-2021 , μέχρι την έκδοση απόφασης επί της υπ’ αριθμόν ΑΚ 1846/2020 αίτηση ακύρωσης της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας Η ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ Δ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017» κατά των με χρονολογία 21.10.2020 και 11.11.2020 αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ. 3 του Νόμου 2725/1999 , το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του Νόμου 3057/2002. 

Σε  κάθε περίπτωση να μην προβείτε  στην επικύρωση  του βαθμολογικού πίνακα που αφορά  τις ομάδες που έλαβαν τις θέσεις 7η  ,8η , 9η , 10η ,11η και 12η   , μέχρι την έκδοση απόφασης επί  της υπ’ αριθμόν ΑΚ 1846/2020 αίτηση ακύρωσης της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας Η ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ Δ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017» κατά των με χρονολογία 21.10.2020 και 11.11.2020 αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ. 3 του Νόμου 2725/1999 , το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του Νόμου 3057/2002. 

Άλλως  σας δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε ενώπιον πάσης αρμόδιας Αρχής.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου να επιδόσει νόμιμα τη παρούσα στο Ν.Π.Ι.Δ.  με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α2 και Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SUPER  LEUGUE 2 FOOTBALL LEAGUE» , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα , 26/05/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ