Άρτα – Περιφερειακή Οδός, Τηλ. 26813 06897 | Πρέβεζα – Λ. Ειρήνης 32, Τηλ. 26823 03947 | email: media@7meres.gr