ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Ολόκληρο το πρόγραμμα του προπαιδικού πρωταθλήματος Κ12

0
284

Αναλυτικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-12  Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αγωνιστικής περιόδου 2021-2022
1η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΑ.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020ΣΑΒΒΑΤΟ2/4/202211:00ΠΑΡΓΑΣ
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΚΥΡΙΑΚΗ3/4/202211:00ΝΥΔΡΙΟΥ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΚΥΡΙΑΚΗ3/4/202214:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΑ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ΚΥΡΙΑΚΗ3/4/202214:00ΒΑΡΔΑΝΙΑ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΚΥΡΙΑΚΗ3/4/202211:00ΛΟΥΡΟΥ
ΡΕΠΟ:Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’
2η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΣΑΒΒΑΤΟ9/4/202211:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΚΥΡΙΑΚΗ10/4/202213:00ΛΟΥΡΟΥ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΣΑΒΒΑΤΟ9/4/202213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΚΥΡΙΑΚΗ10/4/202211:00ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΑ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ΚΥΡΙΑΚΗ10/4/202213:00ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΡΕΠΟ:ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄
3η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΣΑΒΒΑΤΟ16/4/202211:00ΠΑΡΓΑΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΣΑΒΒΑΤΟ16/4/202211:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΑ.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020ΣΑΒΒΑΤΟ16/4/202211:00ΒΑΡΔΑΝΙΑ
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΣΑΒΒΑΤΟ16/4/202214:00ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΣΑΒΒΑΤΟ16/4/202213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΡΕΠΟ:ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
4η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΤΕΤΑΡΤΗ27/4/202211:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΤΕΤΑΡΤΗ27/4/202211:00ΝΥΔΡΙΟΥ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΤΕΤΑΡΤΗ27/4/202213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΤΕΤΑΡΤΗ27/4/202211:00ΛΟΥΡΟΥ
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΤΕΤΑΡΤΗ27/4/202211:00ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΠΟ:Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’
5η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΚΥΡΙΑΚΗ8/5/200211:00ΠΑΡΓΑΣ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ8/5/200211:00ΛΟΥΡΟΥ
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΚΥΡΙΑΚΗ8/5/200214:00ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΚΥΡΙΑΚΗ8/5/200213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΑ.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020ΣΑΒΒΑΤΟ7/5/202211:00ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΠΟ:ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’
6η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΠ.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΣΑΒΒΑΤΟ14/5/202211:00ΛΟΥΡΟΥ
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΚΥΡΙΑΚΗ15/5/202211:00ΒΑΡΔΑΝΙΑ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ΚΥΡΙΑΚΗ15/5/202211:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΚΥΡΙΑΚΗ15/5/202213:00ΝΥΔΡΙΟΥ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΚΥΡΙΑΚΗ15/5/202213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΡΕΠΟ:Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020
7η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΚΥΡΙΑΚΗ22/5/202211:00ΠΑΡΓΑΣ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΚΥΡΙΑΚΗ22/5/202211:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΚΥΡΙΑΚΗ22/5/202213:30ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ22/5/202213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΚΥΡΙΑΚΗ22/5/202211:00ΛΟΥΡΟΥ
ΡΕΠΟ:ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ    
8η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΚΥΡΙΑΚΗ29/5/202211:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΚΥΡΙΑΚΗ29/5/202211:00ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΚΥΡΙΑΚΗ29/5/202211:00ΛΟΥΡΟΥ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020ΚΥΡΙΑΚΗ29/5/202213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΑ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΚΥΡΙΑΚΗ29/5/202214:00ΝΥΔΡΙΟΥ
ΡΕΠΟ:ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ
9η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΚΥΡΙΑΚΗ5/6/202211:00ΠΑΡΓΑΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ΚΥΡΙΑΚΗ5/6/202211:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΚΥΡΙΑΚΗ5/6/202211:00ΛΟΥΡΟΥ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΚΥΡΙΑΚΗ5/6/202213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ5/6/202211:00ΝΥΔΡΙΟΥ
ΡΕΠΟ:ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ
10η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΚΥΡΙΑΚΗ12/6/202211:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020ΚΥΡΙΑΚΗ12/6/202213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΑ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΚΥΡΙΑΚΗ12/6/202211:00ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΚΥΡΙΑΚΗ12/6/202211:00ΛΟΥΡΟΥ
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ12/6/202213:00ΒΑΡΔΑΝΙΑ
ΡΕΠΟ:ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ
11η Αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΗΜΕΡΑΗΜΕΡ.ΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΚΥΡΙΑΚΗ19/6/202211:00ΛΟΥΡΟΥ
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝΚΥΡΙΑΚΗ19/6/202211:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥΑ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ΚΥΡΙΑΚΗ19/6/202211:00ΝΥΔΡΙΟΥ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΚΥΡΙΑΚΗ19/6/202213:00ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-ΚΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥΚΥΡΙΑΚΗ19/6/202214:00ΒΑΡΔΑΝΙΑ
ΡΕΠΟ:Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ
Επιτροπή Πρωταθλήματος – Κυπέλλου
Πρόεδρος: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μέλη:   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. – ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ν.