ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας: Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής(2/2)

0
124

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 13η Αγωνιστική, Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. Α΄ & Β΄ Ομίλου 11η Αγωνιστική  από 29-30/1/2022 επιβάλει:

Α/ΑΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
113η1411075ΓΚΟΛΑΚΟΥ Κ.ΘΡΙΑΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥΑρθρο 10 παρ.1 α  I 110 €02/2-2-2022
Α/ΑΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΩΜΑΤΕΙΟΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΙΝΗΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
111η1234614ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣΑρθρο 10 παρ.1 α  I 110 €02/2-2-2022
 211η1164837ΒΡΥΩΝΗΣ Σ.ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 -δ) I 440 €02/2-2-2022
311η1305185ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η.ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥΑρθρο 10 παρ.1 -ε 550 €02/2-2-2022
411η1433122ΧΑΛΚΗΣ Ν.ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣΑρθρο 10 παρ.1 α  I 110 €02/2-2-2022

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.. Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα  ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).
Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. Ε.Π.Σ.Π.-Λ., 13Η ΑΓΩΝ., 29/1/2022
Α/ΑΟΜΑΔΑ
1Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ
  • Επιβάλει χρηματική ποινή εβδομήντα ευρώ (70€)  στο Σωματείο ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Β’ Ομίλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 11η Αγων. «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ» την Κυριακή 30/1/2022 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
  • Επίπληξη στο Σωματείο Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Β’ Ομίλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 11η Αγων. «Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ» την Κυριακή 30/1/2022 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
  • Επίπληξη στο Σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Α’ Ομίλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 11η Αγων. «ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ» την Κυριακή 30/1/2022 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)