ΕΠΣ Άρτας: Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής(24/2)

0
263

Στην Άρτα, σήμερα 24-02-2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 συνήλθαν στα γραφεία της ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ επί της Περιφερειακής Οδού, τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής για να συζητήσουν τα κάτωθι θέματα:

1ονΑπολογία ποδοσφαιριστή κ. ΣΙΑΠΕΡΑ Χ..

2ονΑπολογία ποδοσφαιριστή κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ..

Παρέστησαν οι: 1)ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3)ΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Διαπιστωθείσης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της επιτροπής

1)Η Πειθαρχική Επιτροπή μετά την εξέταση του πρώτου θέματος ομόφωνα αποφάσισε:

α)Επιβάλλει στον Ποδοσφαιριστή την ποινή της ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ

β)Καλεί να ανακαλέσει δια του ιδίου μέσου.

2)Η Πειθαρχική Επιτροπή μετά την εξέταση του δεύτερου θέματος ομόφωνα αποφάσισε:

α)Επιβάλλει στον Ποδοσφαιριστή την ποινή της απαγόρευσης εισόδου για δέκα (10) ημερολογιακές μέρες στο γήπεδο και στους αγωνιστικούς χώρους και χρηματική ποινή 30 ευρώ (πειθ.κωδ. ΕΠΟ άρθρο 20Α παρ. 2 )

β)Καλεί να ανακαλέσει δια του ιδίου μέσου.