Άρτα: Κρούσματα σήμερα 26/11

0
146
¶óêçóç áíôéìåôþðéóçò êñïýóìáôïò êïñïíïúïý óôï Ã.Í. Ðýñãïõ, áðü åîéäåéêåõìÝíï ðñïóùðéêü ôïõ íïóïêïìåßïõ êáé ôïõ ÅÊÁÂ.ÃéÜííçò Óðõñïýíçò/ilialive.gr/EUROKINISSI

38 νέα θετικά κρούσματα εντοπίστηκαν στο Nομό Άρτας, 112 στο Νομό Ιωαννίνων, 13 στο Νομό Θεσπρωτίας και 33 στο Νομό Πρέβεζας, σήμερα, Παρασκευή 26 Νοέμβρίου.

Περισσότερα στο 7meres.gr